Welcome

Lista över kampsporter

 

Detta är en lista över kampsporter

 

Innehåll

1 Japanska kampsporter - budo 1.1 Gendai budo

1.2 Koryū budō 1.2.1 Svärdsskolor

1.2.2 Traditionella jūjutsuskolor

1.2.3 Okinawansk budo

 

1.3 Övriga japanska kampsporter

1.4 Svenska jujutsusystem

 

2 Kinesiska kampsporter - Wushu/Kung Fu 2.1 Modern wushu

2.2 Traditionell wushu/kung fu

 

3 Koreanska kampsporter

4 Filippinska kampsporter

5 Indonesiska kampsporter

6 Vietnamesiska kampsporter

7 Ryska/Slaviska kampstilar

8 Europeiska och Amerikanska kampsporter

9 Kampsportsbegrepp

10 Övriga

 

Japanska kampsporter - budo

 

Gendai budo

 

Gendai budo är moderna budoarter som utformats i Japan efter Meijirestaurationen.

 

Aikido

Iaido

Judo

Jukendo

Karate

Kendo

Kyudo

Naginata

Jujutsu

Shorinjikempo

Sumo

Taido

Koryū budō

 

Koryu bujutsu är traditionella budōarter. Att indela dem i grupper är svårt; nedanstående blir med nödvändighet en förenkling

Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū 天真正伝香取神道流

Jodo/Jojutsu - Shindo Muso Ryu

 

Svärdsskolor

 

Svärdsskolor är skolor som fokuserar på svärd.

Kashima shinto ryu

Kashima shin ryu

Katori shinto ryu

Niten Ichi Ryu

Mugai-ryū

 

Traditionella jūjutsuskolor

 

Traditionell jujutsu är alls inte med nödvändighet vapenlös. Tvärtom ingår ofta vapenträning av något slag, och gränslinjen mellan svärdsskolor, jūjutsuskolor och andra typer av skolor är ofta flytande.

Daito-Ryu Aikijujutsu

Hontai Yoshin Ryu

Kenjutsu (svärd)

Bojutsu (stavar)

Sojutsu (spjut)

Naginatajutsu (hillebard)

 

Okinawansk budo

Ryukyu kobujutsu är numera främst vapentekniker som utgår från redskap med ursprung i vardagliga lantliga föremål. I traditionen finns även karatens ursprung.

 

Övriga japanska kampsporter

Ninpo taijutsu

 

Kampkonsten som är mera känd som ninjutsu har ett omtvistat ursprung, och kampkonsten är därför svår att klassificera vare sig som gendai budo eller koryu.

Bujinkan

 

Svenska jujutsusystem

 

De slag av jūjutsu som är vanligast i Sverige är skapade här av svenskar, ur olika japanska budoarter. De betraktas dock, och betraktar sig själva, som budo.

Viking Cronholms

Durewallsystemet

Jujutsukai

Kampjujutsu

Sport Ju-jutsu

Ju Shin Jutsu Ryu

Gake ryu

 

Kinesiska kampsporter - Wushu/Kung Fu

Huvudartiklar: wushu och kung fuKategori: Kung fu

Både wushu och kung fu är mycket vida termer som beteckningar alla kinesiska kampsporter.

 

Modern wushu

 

Ofta används uttrycket modern wushu för att beteckna modernare tävlingsinriktade former.

Sanshou

Taolu

 

Traditionell wushu/kung fu

Baguazhang

Choy Lee Fut

Choy gar

Eagle Claw (Ying Jao / Bak Shaolin)

Hung gar

Taijiquan

Xingyiquan

Wing Chun/Wing Tsun

Nordshaolin

Sydshaolin

 

Koreanska kampsporter

Hapkido

Taekwondo

Tangsudo (Tang soo do)

Taekyon

Hwarangdo

Soo Bahk Do

Moo duk kwan

Hanmoodo

ITF Taekwondo

WTF Taekwondo

Kongsoodo

Subakki

Taesoodo

Haidong Gumdo

 

 

Filippinska kampsporter

Arnis

Escrima

Kali

 

Indonesiska kampsporter

Pentjak Silat

 

Vietnamesiska kampsporter

 

Viet vo dao - Việt Võ Ðạo - Vovinam

Kung Fu Binh Dinh

Kwan Kido

 

Ryska/Slaviska kampstilar

 

Systema

Sambo

 

Europeiska och Amerikanska kampsporter

 

Boxning

Brottning

Fäktsport

Canne de combat

Savate - boxe française

Europeisk historisk kampkonst

Martial Arts Tricking

 

Kampsportsbegrepp

Gradering

Sparring

 

Övriga

 

Brasiliansk Jiu-Jitsu - BJJ

Capoeira

Crazy Monkey Defence Program

Defendo

Glima

Goshindo

Kampidrott med träning enligt filosofin (tankarna, idéerna av Bruce Lee)Jeet Kune Do - JKD

Ninjutsu

Kickboxning

Krav maga

Mixed Martial Arts - MMA

Shootfighting

Thaiboxning - Muay Thai