PRESKIBERAT.

© VÅRDLAGEN.

/.alla typer av olagliga handlingar går bort i luften