Tro på det som är det rätta i ryggraden, för det andra flyger bort…